செவ்வாய், ஏப்ரல் 10

TRB EDUCATION - TET PAPER I AND PAPER II - குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால்(TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு(TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் சம்பந்தமான குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு இங்கே கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

நன்றி : கல்விச்சோலை
Next previous home