சனி, டிசம்பர் 31

பிளாக்

       பிளாக் எப்படி ஆரம்பிப்பது? பல்வேறு திரட்டிகளை எவ்வாறு இணைப்பது? பிளாக்கில் பதிவுகள் எவ்வாறு இடுவது?கருத்துரை பட்டியலின் கீழ்வரும் word verification நீக்குவது எப்படி?பிளாக்கின் வடிவமைப்பை மாற்றுவது எப்படி?google, yahoo, bing போன்ற தேடு பொறிகளுக்கு நம் பிளாக்கை எப்படி தெரிவிப்பது? போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் பதிவு எழுதியுள்ளார்கள். அதனை தொகுத்து வழங்கியுள்ளேன்.புதிதாக பிளாக் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது நிச்சயமாக உதவும்.
Next previous home