திங்கள், மே 21

சாரி... மொக்கை பதிவை விரும்புபவர்கள் மட்டும் படிக்கவும்

இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் மிகவும் பாதுகாப்பாக வாழ்வது ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவு எச்சரிக்கையாக இருந்தாலும் நோய்கள் மிகவும் எளிதாகப் பரவுகின்றது. பாதுகாப்பு கவசங்கள் அணிந்துகொண்டு வாழ்வது சாத்தியமா? நம்முடைய பொருள்களை திருடர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி? என்று ஒரு விரிவான அலசல். 
Next previous home