திங்கள், அக்டோபர் 3

வண்ணச்சுவை

        சில காய்கறிகள் நல்ல அடர்த்தியான வண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும். சிலவற்றில்  பலவிதமான  சுவைகள்  இருக்கும்.    ஒவ்வொரு   வண்ணமும், சுவையுமே உடல் நலத்திற்கு நல்லது. வண்ணக்காய்கறிகள் கொண்டிருக்கும் நலன்கள் என்னென்ன?

பாத்திரங்களின் அளவுகள்

          நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பாத்திரங்களின் அளவுகளைத் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது.சில நேரம் சமையல் குறிப்பு பார்த்து சமையல் செய்யும் போது 1 தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் உபயோகிக்கவும் என்றிருக்கும்... ஆனால் அது எவ்வளவு எனத் தெரியாது. 

தோலை உறிப்பான் தோழன்!

  'பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும்'.  பாம்பு விவசாயிகளுக்கு நிறைய நன்மை செய்கிறது. சூழ்நிலையைப் பாதுகாப்பதில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது... இன்னும்   இன்னும்...
Next previous home