வெள்ளி, அக்டோபர் 7

அறிவியல் ஆனந்தம் 1

சில சுவாரஸ்யமான அறிவியல் துணுக்குகளைப் பார்க்கலாம்.
* சில பேருக்கு வாயில் துர்நாற்றம் வீசும். அதற்கு காரணம் சாப்பிடும் உணவுப் பொருட்களாக இருக்கலாம் அல்லது உணவுகுழாயிலோ, மூச்சுக் குழாயிலோ கிருமி தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம்.இதனை 'Halitosis'(bad breath) என்று பெயர்.

புரிந்தும் புரியாத புதிர்

      எங்கள் ஊர் தமிழாசிரியர் ஒரு புதிர் சொன்னார். அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். பதில் தெரிந்தால் கருத்துரையில் தெரிவியுங்கள்.
Next previous home