ஞாயிறு, ஜூன் 10

எனக்குப் பிடித்த நிலா

அலையல்ல சுனாமி

நீ ஒரு இயற்கையின்
வாழ்க்கைப்பாடம்
தேய்வதும் வளர்வதுமாக...


பருவத்திற்கு வந்த
பெண்ணுக்கும் உனக்கும்
ஒரே ஒரு வித்தியாசம்
அவள் முகத்தை 
மட்டும் மூடிக்கொள்வாள்
நீ உடம்பையே
மூடிக்கொள்வாய் மேகத்தினுள்...


சிலநேரம் என்னவளின்
முகம் பார்த்து
நீ என்று
ஏமாந்திருக்கிறேன்...


மாசு மருவற்ற 
குழந்தைநிலாவாகவும்
குழந்தைக்கு சோறூட்டும்
தாயுமானவளுமாக நீ...


நீ பவுர்ணமி
வளர்கிறாய்
நான் அமாவாசை
உனை நினைத்து
தேய்கிறேன்...


எப்போதும் காட்சியளிப்பாய்
வானம் வெளித்த பின்பும்
சந்தோசமான
ஒரு அழகு நிலாவாக...


                                 இப்படிக்கு
                                     விச்சு...