வியாழன், செப்டம்பர் 15

பிராணிகளின் வாழ்நாள்

ராயல் டாங்கன் ஆமை       - 200 ஆண்டுகள்
கழுகு                                     - 55 ஆண்டுகள்

நீர் யானை                           -  41 ஆண்டுகள்
காண்டாமிருகம்                 - 40 ஆண்டுகள்
கரடி                                      - 30 ஆண்டுகள்
வாத்து                                 - 25 ஆண்டுகள்
கார்ப் மீன்கள்                      - 25 ஆண்டுகள்
குரங்கு                                 - 20 ஆண்டுகள்
முயல்                                  - 18 ஆண்டுகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக