வெள்ளி, செப்டம்பர் 16

யோசிங்க...

எல்லா ஆண்களும் ஒன்றுதான் என்கிற பெண்கள்...ஏன் ஒருவனை மட்டும் திருமணம் செய்கின்றனர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக