செவ்வாய், செப்டம்பர் 27

இராஜை நந்தனின் கவிதைகள்...


தூரம் எனினும் 
தொட்டுவிட முடிகிறது
குளத்தில் நிலா!
----------------------------------------


                                                     எந்தப்
                                                     பரிசல்
                                                     ஏற்றிவரும்?
                                                     நீரற்ற குளத்தில்
                                                     விளையாடிக் கிடந்த
                                                     குழந்தையின் 
                                                     குதூகலங்களை....
                                                               -----------------------------------------

நான் அறிந்த 
முதல் கவிதை
எழுதியதாக இல்லாமல்
பார்த்து ரசித்ததாக
மட்டுமேயிருந்தது
மழை!!!
------------------------------------------

                                                     இந்த
                                                     நகரத்தில்
                                                     சோடியம் விளக்கு
                                                     தெருக்களில்
                                                     தன்னை
                                                     எங்கு
                                                     தொலைத்திருக்கும்?
                                                     மின்மினிகள்!
                                                     -------------------------------------


உங்களை
எனக்கும்
என்னை
உங்களுக்குமானதொரு
அறிமுகத்தில்
அநேகமாய்
போலியாகவே
 இடம்பெயர்கின்றன...
                                                      புன்னகைகளும்
                                                      சில வார்த்தைகளும்!!
                                                      ------------------------------------------
 
அது என்ன நுணுக்கம்
நீ பேசப் பேச கூடவே அசைந்தாடும்
உன் காது வளையங்கள்!

--------------------------------------------------
                                             மழை பெய்த 
                                             இரவின்
                                             தவளைச்
                                             சப்தங்களை
                                             புதைத்து
                                            எழும்பியிருக்கின்றன
                                            ஊருணி வீடுகள்!
                                            -------------------------------
                                                           Thanks : Google images

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக