ஞாயிறு, அக்டோபர் 2

கிமு - கிபி

   நாம் படிக்கும்போது கிமு - கிபி பற்றிய குழப்பம் ஏற்படும். கிமு என்பது கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு முன்(Before Christ), கிபி என்பது கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு பின் (After Christ) ஆகும்.
BC - BEFORE CHRIST
AD- ANNO DOMINI (சில பேர் தவறுதலாக AFTER DEATH எனச் சொல்வதுண்டு)
ANNO DOMINI NOSTRI JESU CHRIST இது லத்தீன் சொல் ஆகும். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் "THE YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST" என்பதாகும்.
Dionysius Exiguus
    இதனை முதலில் ரோமில் பிறந்த Dionysius Exiguus  என்ற பாதிரியார் அறிமுகப்படுத்தினார்.    


BC 1 & AD 1என்பதிலிருந்தே இம்முறை ஆரம்பிக்கும்.
   

தமிழில் கிமு மற்றும் கிபி என்பதை வருடம் எழுதுவதற்கு முன்புறம் எழுதுவோம். கிமு 500 அல்லது கிபி 500 என்றுதான் எழுதுவோம். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் கிமு (BC - இது ஆங்கில வார்த்தை கிடையாது. 2000BC) என்பதை வருடத்தின் பின்புறமும், கிபி (AD - இது LATIN வார்த்தை AD 2000) என்பதை வருடத்தின் முன்புறமும் எழுதுவதுதான் முறை. ஆனால் பொதுவாக  இரண்டையுமே வருடத்தின் பின்புறம் எழுதுவது நடைமுறையில் உள்ளது. 

தற்போது கிமு , கிபி என்பதற்கு பதிலாக CE (COMMON ERA) என்பதை சில பேர் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர் (2009 AD is 2000 CE ; 500 BC is 500 BCE).

சில மாணவர்களுக்கு படிக்கும்போது கிமு 200 என்பது கிமு 300யை விட முன்னாடியா? அல்லது பின்னாடியா?  என்ற குழப்பம் ஏற்படும். இந்த அட்டவணையைப் பார்த்தால் எளிதாகப் புரியும்.

1 கருத்து:

  1. அன்பின் விச்சு - புரியும் படியாக படம் போட்டு விளக்கியமை நன்று. CE பற்றி இன்னும் விளக்கலாமே - நல்வாழ்த்துகள் - நட்புடன் சீனா

    பதிலளிநீக்கு