ஞாயிறு, நவம்பர் 13

செல்லின்றி அமையாது உலகு

செல்லின் பரிணாமத்தில்
குரங்கிலிருந்து மனிதன்.
பரிணாமம்....
மனிதனின் செல்லுக்கு மட்டும்தானா?
மனிதன் வைத்திருக்கும் செல்லுக்கும்தான்!
செல்லில் பலவகை
ஒருசெல் உயிரினம் முதல்
பலசெல் உயிரினம் வரை
ஆம்! 
மனிதனும் பலசெல் உயிர்தான்!

 கண்ணும் கண்ணும்
நோக்கியா
காதல் வந்தது?
நோக்கியாவிலிருந்துதான்
காதலும் வந்தது...
கள்ளத்தனமும் வந்தது!

 
கர்ப்பத்திலிருக்கும்
குழந்தையும் 
ஹலோ! சொல்லும்
கர்ப்பமாக்கியவன் யாரென்று கேட்க?
தாய்ப்பாலில் 
தாய்மையில்லையென்று
நினைத்தோ என்னவோ?
புட்டிப்பால் அருந்தும்
மழலையும்
புளுடூத்தில்தான்
பாடல் கேட்கும்.


அப்பத்தாவும் 
காது வளர்ப்பாள்
அசைந்தாடும் நகைக்காக...
இன்றைய ஆணும் 
காது வளர்ப்பான்
அதிரும் இசைக்காக.


உடம்பு செல் நனைய
குளிக்க வேண்டியவள்...
உடனிருக்கும் செல் நனையாமல்
குதூகலமாய் ரசித்து
குளிக்கவும் முடியவில்லை.
அன்பானவரை
அணைக்கவும் நேரமில்லை...
அவனின் மார்பில் 
முகம் புதைத்து
ரசிக்க வேண்டியவள்
அலைபேசியின்
அழகை ரசித்தாள். 
                                                     
                                                      உனக்குப் பித்தியா
                நான்... என்று
                நினைத்தோ என்னவோ?
                மனைவியின் அழகில்
                மயங்க வேண்டியவன்!
                மதி மயக்கும்
                செல்லில்
                மனம் தொலைத்தான்.
நான் கெட்டது போதுமென...
நல்லது நினைக்காமல்
நாயே!
நீயும் கெட்டுப்போவென...
துள்ளி விளையாடும் நாயும்
துள்ளல் இசையில்
செல்லோடு.
எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க
கூடிதான் இருக்கிறோம்.
ஆனாலும்
தனித்தனி தீவுகளாய்
கைகளில் செல்லோடு.கற்றோருக்கு சென்ற 
இடமெல்லாம் சிறப்பு.
இன்றைய இளைஞனுக்கு
செல்லிருக்குமிடம்தான்
சிறப்பு!


செல்லோடு பிறந்தவனே...
செல்லோடு செல்.
 ஆம்!
 செல்லின்றி அமையாது 
 இனி உலகு.
                 
                                                  
                                                                                                       நன்றி  :  GOOGLE IMAGES