வெள்ளி, மார்ச் 2

TRB Botany question Paper 2004 - 2005

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் 2004 மற்றும் 2005ல் நடத்தப்பட்ட தாவரவியல் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (PG BOTANY) தேர்வின் வினாத்தாள்.மற்ற நண்பர்களுக்கும் தெரிவித்து தேர்வில் வெற்றியடையச் செய்ய வாழ்த்துக்கள்.
Trb Botany 04 - 05

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக