வெள்ளி, மார்ச் 2

TRB Botany question Paper 2005 - 2006

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித்தேர்வு அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.Trb Pg Notification

முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கென நடத்தப்பட்டத் தேர்வில் தாவரவியல் பாடத்தில் 2005-2006ம் ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாத்தாள் இங்குள்ளது. இதனை மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.Trb Pg Botany 2005 - 06

1 கருத்து: