திங்கள், ஏப்ரல் 9

கல்வியியல்

ஆசிரியத்தேர்வு வாரியத்தினால் (TRB)  நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான ( TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல்(Education) சம்பந்தமான மாதிரி வினாக்களின் தொகுப்பு.  முந்தைய வினாக்களைக்காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.


1.நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது - திறன் குறித்தது
2.ஹெருஸ்டிக் முறை _______ கற்றலை வலியுறுத்துகிறது- செய்து அல்லது செயல்
3. ______மாற்றத்தை கற்றல் ஏற்படுத்தும் - நடத்தை

4.மதிப்பீட்டு கல்வி உளநலக்கல்வி ____________ ஆல் போதிக்கப்படுகிறது - எந்த பாடத்தினை கற்பிக்கும் எந்த ஆசிரியராலும்
5.மனித வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ____________ நிலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது - பிறப்பதற்கு முன்
6.திட்ட வழிக்கற்றல் என்பது _________உள்ளடக்கியது - நேர்கோட்டு மற்றும் கிளைவழி
7.தனியாள் சோதனை எனும் ஆய்வை மேர்கொள்பவர் - ஆசிரியர்
8.நம் பள்ளிகளில் கல்வி தொழில்மயமாதல் __________நிலைகளில் ஆரம்பமாகிறது - மேல்நிலைக்கல்வி
9.புறமுகர் எனப்படுபவர் - விரிசிந்தனை
கரும்பலகை திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டது - ஆரம்பப்பள்ளிகளில்
10.சிறந்த நினைவாற்றல் மிக்கவராக கருதப்பட்டவர் - மெக்காலே
11.1983ம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் அன்று அமைதிக்கல்விக்கான முக்கியமான  கொள்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட இடம் - குவாலியர்
12.தேசிய ஒருமைப்பாட்டின் வரையறை என்பது- நாட்டை ஒருமைப்படுத்தும் நாட்டு மக்களின் சங்கமிக்கும் உணர்ச்சிகள்
13.மீத்திறன் மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்கு அளிக்கும் கல்வி - சிறப்பு கல்வி
14.சூநிலை பற்றி ஆராய்ந்த மனநிலை ஆய்வாளர்- கெல்லாக்
15.எந்தப்பல்கலைக்கழகம் பல்வேறு இடர்களைத்தாண்டி மக்களை சென்றடைகிறது - திறந்த வெளி பல்கலைக்கழகம்
16.பொது தொடர்பு சாதனங்களில் அடையும் கல்வி எப்போது வெற்றி பெறுகிறது - நம்நாடு பொது தொடர்பு சாதனங்களை வேண்டிய அளவு பெறும்போது
17.பெண்கள் கல்வி பற்றி ஆராய தேசிய பெண்கள் கல்வி கமிட்டி நியமித்த முதல் அமைச்சர் - திரு பக்தவச்சலம்
18.காட்சி கேள்வி கருவி - தொலைக்காட்சி
19.பள்ளிக்கு வெளியே கல்வி என்பது - எந்த வயதினருக்கும் பள்ளிக்கு வெளியே கற்பிப்பு
20.மாண்டிசோரி மழலையர் பள்ளி முதலில் எங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது - இத்தாலி
21.யுட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு - 1854
22.சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1857
23.MLL என்பது - குறைந்த அளவு கற்றல் திறன்
24.NCERT ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1961
25.மாஸ்லோவின் அறிவு படிநிலை - 7
26.சார்பெண்ணம் என்பது - ஒருபுற சார்புடைய கருத்துக்களை கொண்ட மனப்பான்மை
27.இரவீந்திரநாத் தாகூரின் சிறுகதை - காபூலிவாலா(2 1/2 வயது ஆண்குழந்தை மினி)
28. தமிழ்நாட்டில் மாண்டிசோரி பள்ளி எங்குள்ளது - சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை கல்யாணம் மேல்நிலைப்பள்ளி
29.தாராசந்த் குழு - 1948
30.கோத்தாரிக்கல்வி குழு - 1964-66

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக