வியாழன், ஏப்ரல் 19

TRB Education questions

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால் (TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் (Education) சம்பந்தமான  பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கே செல்லவும்.

 • In Tamilnadu, the Novodaya Schools are located - nowhere
 • Value Based Education can be imparted by - any teacher handling any subject
 • In october 1983, the principle of peace education was adopted in - Prayag
 • The definition for National Integration refers to - the fusion of sentiments of the People binding the nation
 • The type of Education given to gifted and handicapped children is - Special Education
 • Sex education is --------- population education - a part of
 • Kendriya vidyalaya are managed by - Central government
 • The most favoured Leadership style is - Laissez faire
 • The problem of Population is a - Economic problem
 • Right to education is - Human right
 • Recent trend in education expects a classroom teacher to act also as a - moderator
 • Case study is a research carried out by - Teacher
 • Operant conditioning was established by - skinner
 • The theory of readiness was formulated by - Thorndike
 • Educational psychology is a subject by - science
 • --------- are the gateway of knowledge - all the five senses
 • ------------ is the apparatus that is used to measure the span of attention - Tachistoscope
 • Piagets Principles are about - Cognitive Development
 • Logical thinking is - Reasoning
 • Amorphic theory of Intellience was advocated by - Thorndike
 • One of the important factors for learning is - attention
 • The father of Educational Psychology is - Pestalozzi
 • The internal factor of attention is mood
 • The method of forming concept map in teaching was developed by - Novak and Gowin
 • Peer group dominance is found in - Adolescence
 • Heuristic method emphasizes learning by - doing
 • Learning results out of -------- modification - Behaviour
 • Stanley Hall said that ------------ is a stage of stress and storm - adolescence
 • The man considered to be with good memory power is - Macaulay
 • Trial and Error Learning Theory was initially propounded by - Thorndike
 • Gestalt School of Psychologiests believed in - holistic approach
 • Gagne described -------- level of learning - 8
 • The theory of Operational conditioning was formulated by - skinner
 • The law of effect emphasis the importance of rewards
 • Problem solving involves- transfer of learning
 • pavlov propounded the theory of - classical conditioning
 • The term  "Adolescence " was derived from "adolescere " which is a- Latin word
 • ------------ is the founder of ' the school'- J  Krishnamoorthy
 • Rousseau an educationist is a/an - Naturalist
 • Method used by Russell is - Induction Method
 • Emile was a treatise on education written by Rousseau
 • A S Neil's summer hill school was established as a school for - Problem children
 • The author of book 'Democracy and Education" - Jhon Dewey
 • Torrence was a - Psychologist
 • Madarasa is a - Muslim school
 • Social contract was Written by - Rousseau
 • Froebal was -------- educator - German
 • The author of " the noisy child and the silent mind" - J Krishnamoorthy
 • The founder of Kindergarden school is - Froebel
 • The Project method was advocated by - John Dewey
 • The idea of 'things before words' is of - Pestalozzi
 • One of the sainik school is in - amaravathy
 • Novodhaya schools are located in - suburban areas
 • Deschooling and society is idea created by - Ivan Illich
 • branched Programming was given by - Crowder
 • The Pioneer in the field of Teaching machines was - Sydney Bressey
 • An extrovert is a person who process - Divergent Thinking
 • The concept of Level of aspiration was firs introduced by - Dembo
 • The Floating University(SS Universe) visited the Madras Harbour in - 1978
 • Fredrick J McDonald established - Mobile School
 • The formula of IQ is -  MA / CA * 100(+ or -) 5
 • TAT was developed by - Murray , Morgan
 • The term " Intelligence" was first introduced by - Binet


4 கருத்துகள்:

 1. தேவைப்படுவோருக்கும் பயன்படும் அவசிய பதிவு. பகிர்வுக்கு நன்றி சகோ

  பதிலளிநீக்கு
 2. sir,
  PDF format ல் தந்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.download
  செய்ய இயலவில்லை.

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. உங்கள் வேண்டுகோள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

   நீக்கு