புதன், ஏப்ரல் 18

கல்வியியல் வினாவிடைகள்

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால்(TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு(TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் சம்பந்தமான  பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும். 1. நேரடிக்கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக் கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்க உதவுவதாக அமைந்திருத்தல்.
 2. எதிர்மறைக்கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக்கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்க தடையாக அமைந்திருத்தல்.
 3. சூன்ய கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக் கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்பதில் எவ்வித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாமலிருத்தல்.
 4. இயல்பூக்க கொள்கையை கூறியவர்கள் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்
 5. ஒற்றைக்காரணி - ஆல்பிரட் பீனே
 6. இரட்டைக்காரணி - ஸ்பியர்மேன்
 7. குழுக்காரணி - தர்ஸ்டன்
 8. நுண்ணறிவு வளர்ச்சி - H.E.கேரட்
 9. நுண்ணறிவு கட்டமைப்பு - கில்போர்டு
 10. பல்காரணி கோட்பாடு - தார்ண்டைக்
 11. அணுகுதல்-அணுகுதல் மனப்போராட்டம் - இரண்டு நேர் ஊக்கிகள் பங்குபெறுகின்றன. இரண்டு நல்ல சம இலக்குகளில் எதை அடைய முயற்சிப்பது என்பதில் போராட்டம்.
 12.   அணுகுதல்-விலகுதல் மனப்போராட்டம் -நேரெதிர் ஊக்கிகள் பங்குபெறுகின்றன.விருப்பமிலா நேர் இலக்கு - விடமுடியா எதிர் இலக்கு இவற்றில் எதைத் தெர்ந்தெடுப்பது என்பதில் ஏற்படும் மனப்போராட்டம்.
 13. விலகுதல் - விலகுதல் மனப்போராட்டம் -  இரண்டு எதிர் ஊக்கிகள் பங்குபெறுகின்றன. இரண்டு  எதிர் ஊக்கிகளில் எதைமுதலில் தவிர்ப்பது என்பதில் போராட்டம்.
 14. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - தஞ்சாவூர் 1981
 15. திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - வேலூர் 2002
 16. தமிழ்நாடு திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு- சென்னை 2003
 17. சென்னை  பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - சென்னை 1857
 18. அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு -கொடைக்கானல் 1984
 19. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு- கோயமுத்தூர் 1982
 20. மரியா மாண்டிசோரி - இத்தாலி, புலன் உணர்வுக்கல்வி, 1907ல் குழந்தைகள் இல்லம்,நூல்கள் - discovery of childhood, childrens house, the secret of education, child training, Reconstruction in education
 21. புரோபெல் - ஜெர்மனி, 1837ல் கிண்டர்கார்டன் பள்ளியை ஆரம்பித்தார், நூல்கள் - Education by development, Pedagogies of Kindergarden, The Education of Man, Mother plays and Nursery Rhymes
 22. வாருங்கள் நாம் குழந்தைகளுக்காக வாழ்வோம் என்பது புரோபலின் கூற்று
 23. புரோபெல் விளையாட்டு வழிக்கற்றலில் பயன்படுத்தியவை பரிசு மற்றும் தொழில் வேலைகள்
 24. தாகூர்- கல்கத்தா, கீதாஞ்சலி நூலுக்காக 1913 ல் நோபல் பரிசு பெற்றார்., குருதேவர்,1901ல் ஆசிரமப்பள்ளியாக இருந்தது 1921ல் விஸ்வபாரதி பன்னாட்டு பல்கலைக்கழகமாக மாறியது, நூல் - எனது பள்ளி.
 25. எரிந்துகொண்டிருக்கும் விளக்கே மற்றொரு விளக்கை ஏற்ற முடியும் - தாகூர் கூற்று
 26. தாகூர் - கீழ்த்திசையின் ரூஸோ
 27. கல்கத்தா பல்கலைக்கழக் குழு - 1919
 28. தேசிய கல்விக்கொள்கை - 1986
 29. சார்ஜண்ட் அறிக்கை - 1944
 30. உட்ஸ் குழு - 1854

2 கருத்துகள்: