வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 3

மனிதர்கள் வாலை இழந்த கதை

             உலகம் குழந்தையாக இருந்தபோது எனும் நூலில் இந்தியப் பழங்குடியினரின் பலவகையான பழங்கதைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.  இந்த அழகிய நூலைத் தமிழில் பிரிஜிட்டா ஜெயசீலன் எழுதியுள்ளார். சில கதைகள் சுவாரஸ்யமானவை. மலைவாழ் மக்கள் மனிதன் தோன்றியது குறித்துப் பல்வேறு அபிப்பிராயங்கள் கொண்டுள்ளனர். சிலர், கடவுள் தம் கைகளினால் முதல் மனிதனைக் களிமண் கொண்டு உருவாக்கினார் எனக் கூறுகிறார்கள்.
      சிலர் ஆதிமனிதன் பெரிய முட்டையிலிருந்து வெளிவந்ததாகக் கூறுகிறார்கள். வேறுசிலர், பூமித்தாயின் குழந்தையாய் பூமி பிளந்து மனிதன் வெளிவந்ததாய்க் கூறுகிறார்கள்.
          சிலர் ஒரு தேவதைக்கு மகனாகப் பிறந்தவனே ஆதி மனிதன் எனவும் இன்னும் சிலர் விலங்கிலிருந்து பிறந்தவனே மனிதன் எனவும் சொல்கின்றனர். ஆனால் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ளும் விசயம் ஒன்று உண்டு; ஆதி மனிதன்,  தற்கால மனிதனைவிடத் தோற்றத்தில் நிறைய மாறுபட்டிருந்தான். இந்த ஒத்த கருத்தைப் பின்வரும் கதைமூலம் அறியலாம். ஒரிசாவைச் சேர்ந்த சாரோக்கர்கள் ஆதிமனிதர்களுக்கு வால் இருந்ததாக நம்புகிறார்கள்.

alaiyallasunami
        மனிதர்களுக்கு வால் இருந்த பழங்காலத்தில் அவர்களுடைய வால்கள் தரையைத் தொடுமளவுக்கு நீண்டிருந்தன. ஜனத்தொகை பெருகவே, விசேஷ காலங்களில், கல்யாணக்கூட்டங்களில், சாவுக்கூட்டங்களில் ஒருவருடைய வாலை மற்றவர் மிதித்தனர்; தடுக்கி விழுந்தனர். இது மிக வேடிக்கையாக இருந்தது.
            ஒருமுறை கிட்டுங் எனும் கடவுள் சந்தைக்குப் போனபோது வழக்கம்போல் அங்கு ஒரே கூட்டம்.  நல்ல புகையிலைக்காக கடைகடையாகத் தேடி அலைந்தபோது யாரோ ஒருவர் வாலினால் தடுக்கிவிட , நிலைகுழைந்து விழுந்துவிட்டார். துரதிருஷ்டவசமாக கல்லின்மேல் விழுந்ததால் முன்வரிசைப்பற்கள் இரண்டு கீழே விழுந்தன. சந்தை முழுவதும் சிரிக்க , கிட்டுங்குக்குக் கோபம் வந்தது.. இத்தனைக்கும் காரணமான வாலைப் பிடுங்கித் தூர எறிந்தார்.  பிறவால்கள் இதைப்பார்த்ததும் பயந்து போய்த் தாமே உடலிலிருந்து கழட்டிக் கொண்டு ஓடின. கிட்டிங்குவின் வால் பனைமரம் ஆனது. பிறவால்கள் புற்கலாகி இப்பொது துடைப்பம் செய்யப்பயன்படுகின்றனவாம்.

குறிப்பு : ஒவ்வொரு வீட்டு துடைப்பத்திலும் யாரோட வால் இருக்குதோ!