செவ்வாய், ஜூலை 9

TET 2013

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால் (TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் (Education) சம்பந்தமான  பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு மற்றும் அனைத்து பாடங்களுக்கான தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. 


கல்வியியல் வினாக்கள்

அனைத்து பாடங்களுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல்

TET Test material

TET Study Material

TET Study Material

தினகரன் TET Study Material

Current Affairs

தினமணி

பள்ளிச்சோலை

டிஇடி

TET Exam

TET Social Science

TET All Subject

2 கருத்துகள்: