சனி, ஜனவரி 14

பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

இந்நன்னாளில் அனைத்து நண்பர்களுக்கும்  அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் சிறப்பும் , மேன்மையும், மகிழ்ச்சியும் வந்துசேர எனது இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.