ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 26

உலக பெண் விஞ்ஞானிகள்

அலையல்ல சுனாமி
           இரா.நடராசன் அவர்கள் எழுதிய உலக பெண் விஞ்ஞானிகள் என்ற நூலில் இதுவரை நாம் கேள்விப்படாத பெண் விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலைத் தந்துள்ளார். பெண் விஞ்ஞானிகள் யார்? யார்? எனக்கேட்டால் நிச்சயம் ஒரு சில பெயர்களைத்தவிர யாரையும் நமக்குத்தெரியாது.உலகின் முதல் விஞ்ஞானி ஒரு பெண்ணாகவே நிச்சயம் இருந்திருக்கவேண்டும் என சிந்தனையாளர் லெவிஸ்ட்ராஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆண் விஞ்ஞானிகளின் பெயர்களைத் தெரிந்திருக்கும் அளவுக்கு பெண் விஞ்ஞானிகள் பெயர்களை நாம் தெரிந்திருப்பதில்லை. அதற்கான காரணம் ஆணாதிக்கமா? அல்லது இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பது தெரியவில்லை. பெண்களின் சிந்தனைகளை வளரவிடக்கூடாது என்ற எண்ணமாகக்கூட இருக்கலாம்.

         இந்த நூலை வாசிப்பவர்கள் கீழ்க்கண்ட உண்மைகளை ஒப்புக்கொள்வார்கள் என நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.
1.பெண் விஞ்ஞானிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் மிகச்சாதாரண குடும்பங்களில் பிறந்து அடிமை முறையில் ஊறிய சமூகத்தைப் போராடி வென்று தங்களது அறிவு ஜீவிதத்தை நிரூபித்தார்கள்.
2.பேரழிவு ஆதிக்க அறிவியலுக்கு பெண் விஞ்ஞானிகள் யாருமே துணைபோகவில்லை.
3.விஞ்ஞான உலகில் ஆண் விஞ்ஞானிகளின் ஆர்வ கோளாறுகளால் சூழ்ந்த ஆபத்துகளிலிருந்து பெண் விஞ்ஞான உலகம் நம்மைக்காப்பாற்றி மீட்கும் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது.
4.புவியின் பாதுகாப்பை முன்மொழியும் சுற்றுசூழல் உட்பட நவீன அறிவியல் துறைகளைத் தோற்றுவித்தவர்களே பெண் விஞ்ஞானிகள்தான். எனவே அவர்களுடைய அறிவியல் உலக அமைதிக்கும் ஆக்கத்திற்குமான அறிவியல் ஆகும். இப்புத்தகத்தை உருவாக்கிய இரா.நடராசன்  அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும்.

       32 உலக பெண் விஞ்ஞானிகளின் பெயர்பட்டியல்

 1.மேரிகியூரி 2. மரியா ஜீயஸ் 3.எம்மா பெர்ரி கார் 4 ராச்சல் லூயிஸ் கர்சன் 5. ரோசலிந்த் எல்ஸி பிராங்க்லின் 6.கிரேஸ் முர்ரே ஹாப்பர் 7.ஜீலியட் கியூரி 8.லிஸி மெய்ட்னர் 9. மேரி ஏஞ்சல் பென்னிங்டன் 10.டொரோத்தி மவுட் வ்ரிஞ்ச் 11.மரியா டெல்கஸ் 12.சார்ஹாசி காட்சீக்கோ 13.எலன் ஸ்வாலோ ரிச்சர்ட்ஸ் 14.ஜிடி தெரசா ராட் நிட்ஸ் கோரி 15.டோரொத்தி க்ரோஃபுட் ஹட்ஜ்சிங் 16.மேரி ஹெலன் ஜோன்ஸ் 17.டெஸி லி  பியூ 18.மேரி ஜோன் அஸ்பர்ன் 19.ரீத்தா க்ளார்க் கிங் 20.வாலண்டினா தெர்ஸ் ஹோவா 21.பாலின் ராமர்ட் லூகாஸ் 22.ரீத்தா லெவி மொண்டால்சின் 23.லீன் அலெக்ஸாந்தர் மார்குலிஸ் 24.லுக்ரெஷியா கரோலின் ஹெர்ஷல் 25.சாலி க்ரிஸ்டன் ரைடு 26.டெட்சுகோ டெக்கபே 27.பிளாரன்ஸ் ஸ்வாம்புகு 28.ஷென்னான் டபிள்யூ லுசிட் 29. ஹெலன் கால்டிகாட் 30.ஜெர்டு பில்லி எலியன் 31.பார்பரா மெக்லிண்டாக் 32.கல்பனா சாவ்லா இவர்களைப்பற்றி மேலும் அறிய உலக பெண் விஞ்ஞானிகள் எனும் நூலைப் படியுங்கள். பெயர்களை ஆங்கிலத்திலும் தந்திருக்கலாம் எனபது என் எண்ணம்.பாரதி புத்தகாலயம் இந்நூலை வெளியிட்டுள்ளது.  பெண்களின் அவதாரங்களையும் கொஞ்சம் தெரிந்துதான் கொள்வோமே...