வெள்ளி, செப்டம்பர் 16

நொறுக்ஸ்...

  1. மிக அதிகமான பொருட்களை கண்டுபிடித்து பேடண்ட் ரிஜிஸ்தர் செய்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் - 1069 பொருட்கள்.

யோசிங்க...

எல்லா ஆண்களும் ஒன்றுதான் என்கிற பெண்கள்...ஏன் ஒருவனை மட்டும் திருமணம் செய்கின்றனர்.