திங்கள், ஜூலை 22

PG TRB 2013 Tentative Answer Key

21.07.2013 அன்று நடந்த முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) தேர்வு நடந்தது. அதற்கான கல்வியியல் ( EDUCATION ) மற்றும் பொது அறிவுக்கான (GK) உத்தேச பதில்கள் வேலூர் விடியல் பயிற்சி மையத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான இணைப்பு பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும்.