வியாழன், ஜூன் 14

TRB PG 2012 ZOOLOGY ANSWER KEY

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் 2012 ல்(TRB) நடத்தப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (PG) விலங்கியல் பாடப்போட்டித்தேர்விற்கான பதில்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான இணைப்பு பெற கீழ்க்கண்ட இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும். 
BOOK A
BOOK B
BOOK C
BOOK D

TRB PG 2012 MATHS ANSWER KEY

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் (TRB) நடத்தப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கணிதப் போட்டித்தேர்விற்கான (2012)  பதில்கள் . இதற்கான இணைப்பு பெற கீழ்க்கண்ட இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும். 
BOOK A
BOOK B
BOOK C
BOOK D