சனி, ஏப்ரல் 14

பொது அறிவு

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால்(TRB) நடத்தப்படும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் பொது அறிவு சம்பந்தமான வினாக்களின் தொகுப்பு.
  • 1. 2012ல் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறுகிறது? - இலண்டன்
  • 2.தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாவட்டங்கள் எத்தனை? - 32
  • 3.சூரிய கதிர்வீச்சினை அளவிட - பிரிஹிலியோ மீட்டர்
  • 4.காற்றின் ஈரப்பதத்தினை அறிய - ஹைக்ரோ மீட்டர்
  • 5.மதராசு ஸ்டேட் என்று இருந்த பெயர் 1969 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு என்று மாற்றப்பட்டது.