புதன், ஏப்ரல் 18

கல்வியியல் வினாவிடைகள்

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால்(TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு(TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் சம்பந்தமான  பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.  1. நேரடிக்கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக் கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்க உதவுவதாக அமைந்திருத்தல்.
  2. எதிர்மறைக்கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக்கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்க தடையாக அமைந்திருத்தல்.
  3. சூன்ய கற்றல் மாற்றம் என்பது ஒரு செயலைக் கற்றது, வேறொரு செயலைக் கற்பதில் எவ்வித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாமலிருத்தல்.
  4. இயல்பூக்க கொள்கையை கூறியவர்கள் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்
  5. ஒற்றைக்காரணி - ஆல்பிரட் பீனே