புதன், அக்டோபர் 5

சண்டை போடாத மனைவி!!!

    புது டிரைவர் காரை வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டிருந்தார். அவருடைய முதலாளி டிரைவரின் தோளைத் தொட்டார். டிரைவர் அலறி விட்டார். முதலாளி ஏன் இப்படி அலறுகிறாய் ? எனக் கேட்டார். நான் 10 வருஷமா பிணத்தைக் கொண்டுபோகிற வண்டிய ஓட்டிக்கிட்டிருந்தேன்...அதான் கொஞ்சம் பயந்துவிட்டேன் என்றார்.
                       *                   *                   *                  *                         *