ஞாயிறு, அக்டோபர் 26

சிறுதுளி ஆசை
சின்ன சின்ன
ஆசைகள்
நிறைவேற புத்தனிடம் 
கேட்டேன்
எதன்மீதும் ஆசைப்படாதே 
என்று போதனை செய்தார்
புத்தனின் போதனைப்படிதான்
நடக்கிறேன்
நிறைவேறா ஆசைகளில் மட்டும்..!

-----------------------------------------------------------

பொருளற்ற ஆயிரம்
வார்த்தைகளைவிட
பொருளுள்ள ஒருசொல்
மேலானதாம்
அதுதான் அவளிடம்
காதலிக்கிறேன் 
என்று மட்டும் சொன்னேன்..!

----------------------------------------------------------

எதன்மீதும் ஆசைப்படாத
புத்தனின் ஆசை
ஆச்சரியம்தான்...!

----------------------------------------------------------

உங்களைத்தவிர
சரணடைய 
வேறு எவரையும்
நாடவேண்டாம் என்றாய்
நானும் நாடவில்லை
என்னவளைத்தவிர
 இருவரும் ஒன்றுதானே..!

----------------------------------------------------------