புதன், ஜனவரி 18

கனவிலும் நீ

காலைவேளை...
காலை அமுக்கியது போதும்...
போதும் செல்லம்.
சிணுங்கலாக நான்...