ஞாயிறு, ஜூலை 8

பெண்களை இம்ப்ரஸ் செய்வது ! காமெடி கலாட்டா !

ஒரு பெண்ணை இம்ப்ரஸ் பண்ணுவதற்கு ஒவ்வொரு ஆணும் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்வான். ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு காரணத்திற்காக இம்ப்ரஸ் ஆகலாம். ஏதாவது உதவி செய்வது, ஸ்டைலாக ஏதாவது (கோமாளித்தனம்) செய்வது...