சனி, அக்டோபர் 1

SR கிருஷ்ணமூர்த்தி...தடைகளைத் தாண்டி

        நமக்கு ஒரு கட்டை விரல் மட்டும் இல்லையென்றால்... கொஞ்சம் நினைத்துப் பாருங்கள்!!.சரி ஒரு கையே இல்லையென்றால்? அய்யோ அவ்ளோதான்!! நாம் அப்படியே இடிந்து போய் உட்கார்ந்து விடுவோம். இங்கு ஒருவர் இரண்டு கைகளும், இரண்டு கால்களும் இல்லாமல் அதைப்பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் வாழ்வில் ஜெயித்துக் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்.

தாவரவியல் - GENERAL STUDIES - Q & A அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கும்

இப்போது கொஞ்சம் MULTIPLE CHOICE வினாவிடையைப் பார்க்கலாம். இவ்வகை வினாக்கள் தாவரவியல் சம்பந்தமான அனைத்து போட்டித்தேர்வுகளுக்கும் உதவும்...வாழ்த்துக்கள்...

 1. Excessive elongation of plant stem is due to:
(a) Cytokinin
(b) GA
(c) ABA
(d) IAA
Ans. (b)
2. The genetic material found in plant virus is:
(a) DNA
(b) RNA
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these
Ans. (b)

இந்திய ட்ராபிக்

       நம் நாட்டில் வண்டி ஓட்டுவது...அதுவும் சிக்னலை மதிக்காமல் ஓட்ரதுனா சும்மவா? இத்தனை ட்ராபிக்கையும் மீறித்திறமையாக வண்டி ஓட்ட நம்மால் மட்டும்தான் முடியும். சும்மா கலக்குங்க குடிமக்களே!!!

செம காமெடிங்கோ...

           கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள வீடியோ கிளிப்பைப் பாருங்கள். நிச்சயம் சிரிப்புக்கு கியாரண்டி உண்டு. வயிறுவலித்தால் நான் பொறுப்பல்ல.