சனி, செப்டம்பர் 17

காமெடி டைம்

சர்தார்: பெரிய மழை காத்து, புயல் வருமாம். ரேடியோவில சொன்னாங்க.
மதராஸி : நீங்க கேட்டீங்களா?

பேனா நடத்திய பாடம்

என் பேனா குல்லா (மூடி) அணிந்திருக்கிறது.
எனவே இஸ்லாமியனா?
திறந்தால் முள் முடி (நிப்) தரித்திருக்கிறது
எனவே கிறிஸ்துபிரானா?

ரீமிக்ஸ்