வெள்ளி, பிப்ரவரி 3

தமிழ்மணத்தில் பதிவுகளை தற்காலிகமாக சேர்த்தல்

தற்போது கூகுள் பிளாக்கர் முகவரிகளை இந்தியாவில் .in என மாற்றியுள்ளது.ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பார்த்தால் .com.au எனவும் தெரிவதாகக் கூறுகிறார்கள்.எதற்காக என்றால் அந்தந்த நாட்டின் சட்டதிட்டத்தின் படி பிரச்சினையான கருத்துகள் இருந்தால் நாடு வாரியாக பிரித்தெடுத்து நீக்குவது எளிதாக இருக்கும்.தமிழ்மணத்தில் புதிய பதிவை இணைக்கும் போது உங்கள் பதிவு எங்கள் பட்டியலில் இல்லை எனக் காட்டுகிறது.ஏனெனில் தமிழ்மணம் திரட்டியிலே .com என்று முடியும் வகையில் தான் அனைத்து பதிவுகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கான தற்காலிகத் தீர்வாக