வெள்ளி, டிசம்பர் 2

ஆம்பிளைக்கும் பொம்பளைக்கும் அவசரம்

பருவத்தில்...
வயசு நெருங்கிடுச்சி
சீக்கிரமா கல்யாணத்த முடிங்க!

முகூர்த்த நேரத்தில்...
நல்ல நேரம் போகுது
சீக்கிரம் தாலிய கட்டுங்க!

வீட்டில்...
சீக்கிரம் எந்திரிங்க
பிள்ளைகளை சீக்கிரமா
ஸ்கூலுக்கு கிளப்புங்க