சனி, செப்டம்பர் 24

நகைச்சுவையான பாடல் ஒன்று...

இந்தப் பாடலைப் பார்த்தால்  கண்டிப்பாக உங்களுக்குப் பிடிக்கும்...

என் நெஞ்சிக்குள்ளே... பாடல்

அருமையான பாடல் கேட்பதற்கும்...பார்ப்பதற்கும்...

இந்தியத் திட்ட நேரம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

                  இந்தியா  ஒரு  பெரிய  நாடு.  எனவே  ஒரே  மாதிரியான    நேரம் தேவைப்படுகிறது.  இல்லையெனில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு நேரம் இருக்கும். இதனால் அதிகப்படியான குழப்பங்கள் ஏற்படும். இந்த குழப்பத்தைத் தீர்க்க அலகாபாத் வழியாகச் செல்லும் தீர்க்க கோடு (82.30 டிகிரி) இந்தியத் திட்ட நேரத்தைக் கணக்கிட எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதைத் தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?

பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸின் கலக்கல் டான்ஸ்


பெண்ணின் ஏக்கம்...

அள்ளிக் கொடுக்க வேண்டாம்
அரண்மனையில் பாகம் வேண்டாம்
அன்பான வார்த்தை சொல்லி - என்னை
அரவணைத்தால் போதும்.