வியாழன், ஏப்ரல் 19

TRB Education questions

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தினால் (TRB) நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET)  மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல் (Education) சம்பந்தமான  பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. முந்தைய வினாக்களைக் காண இங்கே செல்லவும்.

  • In Tamilnadu, the Novodaya Schools are located - nowhere
  • Value Based Education can be imparted by - any teacher handling any subject
  • In october 1983, the principle of peace education was adopted in - Prayag
  • The definition for National Integration refers to - the fusion of sentiments of the People binding the nation