வெள்ளி, மார்ச் 23

TRB QUESTION PAPER ALL SUBJECT


ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வில் (TRB) பழைய வினாத்தாள்களிலும் வினாக்கள் கேட்கப்படலாம். 2008 - 2009 ம் ஆண்டில் நடந்த இளங்கலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வின் அனைத்துப்பாடங்களுக்கும் வினாத்தாளும் அதற்கான பதிலும் உள்ளது. மேலும் முதுகலை இயற்பியல் பாடத்திற்கான(TRB PG PHYSICS ) 100 வினாக்கள், Study Materials மற்றும் COMMERCE பாடத்திற்கானவினாக்களும்  கல்விச்சோலையில் உள்ளது. அதற்கான இணைப்புகள் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது. பயன்படுத்தி தேர்வில் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்.