திங்கள், ஏப்ரல் 9

கல்வியியல்

ஆசிரியத்தேர்வு வாரியத்தினால் (TRB)  நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான ( TRB PG) போட்டித்தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கல்வியியல்(Education) சம்பந்தமான மாதிரி வினாக்களின் தொகுப்பு.  முந்தைய வினாக்களைக்காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.


1.நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது - திறன் குறித்தது
2.ஹெருஸ்டிக் முறை _______ கற்றலை வலியுறுத்துகிறது- செய்து அல்லது செயல்
3. ______மாற்றத்தை கற்றல் ஏற்படுத்தும் - நடத்தை

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு(TET) மாதிரி வினா விடைகள்

     தமிழ், ஆங்கிலம் என இரண்டு மொழிகளிலும் வினாக்கள் அமைந்திருக்கும் (மொழிப்பாடங்கள் தவிர).நெகடிவ் மதிப்பெண் வழங்கப்பட மாட்டாது. தேர்வு நேரம் 1.30 மணி நேரம்.முதல் தாளானது (12 TET 01) 1 முதல் 5 வரை ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதக் காத்திருப்பவர்களுக்கு  மாதிரி வினாத்தாள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டிருந்தது. அதற்கான விடைகள் இங்கே உள்ளது.