வியாழன், செப்டம்பர் 15

பிராணிகளின் வாழ்நாள்

ராயல் டாங்கன் ஆமை       - 200 ஆண்டுகள்
கழுகு                                     - 55 ஆண்டுகள்

நீர் யானை                           -  41 ஆண்டுகள்

கவிதை - ஜாலி

அன்பே எலிசா...
உன் காலில் என்ன கொலுசா...
நாம ஓடிபோலாமா நைசா...

கமலின் கலக்கல் பாடல்- ஜெர்மனியின்....


பிடித்த பாடல்- பார்த்த முதல் நாளே


கவிதை- வெளிச்சம்

தமிழனே பிறக்கும்போது...
எரிமலையாய் வெடித்து வராமல்...
அறுவை சிகிச்சையில்...
பிறந்தால்...
உன்னிடம் எப்படி எதிர்பார்ப்பது...
தமிழின உணர்ச்சி...
கருவறையும் இருட்டு..
கல்லரையும் இருட்டு...
வாழும்போதாவது வெளிச்சத்திற்கு வா...