திங்கள், ஏப்ரல் 16

மழலையின் மனதில்உங்களுக்கென்ன? ஐந்து வயது வரை
அம்மாவுடன் உறவாடிவிட்டு
நண்பர்களுடன் விளையாடிவிட்டு
ஜாலியாக பள்ளிக்குச் சென்றீர்கள்!
வேற்று மொழிகூட
எட்டு வயதானபின்தான்!