வியாழன், அக்டோபர் 27

மொக்கராசுவின் கட்டில்

மொக்கராசு... பேர்தான் அப்படி.
ஒல்லியான சரீரம்...அடர்த்தியான மீசை.....ஒடுங்கிய கன்னம்.....
இடுங்கிய கண்கள்....தலையில் கொஞ்சம் முடி... இடுப்பில் ஒரு வேஷ்டி.
அவர் சட்டை அணிந்ததே இல்லை. எப்பவும் ஒரு துண்டுதான்.