செவ்வாய், ஜூன் 5

PG TRB EXAM 2012 TAMIL ANSWER KEY

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான  தமிழ் பாடத்திற்குரிய (2012)  பதில்கள்.  விடியல் மையத்தாரின் உத்தேச பதில்களின் இணைப்பு பெற  
தமிழ் பாடம்
விடியல் பயிற்சி மையத்தாரின் தமிழ் பாடத்திற்குரிய உத்தேச கட் ஆப் மதிப்பெண் விபரம் பார்க்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் பதிலகளின் இணைப்பு பெற
BOOK A
BOOK B
BOOK C
BOOK D